• قیمت شیر فلکه چدنی
  مشاهده محصول

  قیمت شیر فلکه چدنی

      قیمت شیر فلکه چدنی Cast iron valve قیمت شیر فلکه چدنی : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای فلکه چدنی در فشار های […]

 • قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی
  مشاهده محصول

  قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی

        قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی Cast iron Gate valve قیمت شیر کشویی زبانه لاستیکی : شیرآلات کشویی زبانه لاستیکی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. […]

 • فروش شیر فلکه چدنی
  مشاهده محصول

  فروش شیر فلکه چدنی

        فروش شیر فلکه چدنی Cast iron valve فروش شیر فلکه چدنی : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. فروش شیرهای فلکه چدنی در […]

 • شیرآلات فاراب
  مشاهده محصول

  شیرآلات فاراب

        شیرآلات فاراب Farab valves شیرآلات فاراب : شیرآلات فاراب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرآلات فاراب در فشار های pn10 ، pn16 ، pn25 […]

 • شیرآلات چدنی
  مشاهده محصول

  شیرآلات چدنی

          شیرآلات چدنی Cast iron valves شیرآلات چدنی : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرآلات چدنی در فشار های pn10 ، pn16 […]

 • شیرآلات چدنی فاراب
  مشاهده محصول

  شیرآلات چدنی فاراب

        شیرآلات چدنی فاراب Cast iron valves Farab شیرآلات چدنی فاراب: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرآلات چدنی فاراب در فشار های pn10 […]

 • شیر یکطرفه چدنی
  مشاهده محصول

  شیر یکطرفه چدنی

        شیر یکطرفه چدنی Cast iron Check valve شیر یکطرفه چدنی : شیرآلات یکطرفه چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای یکطرفه چدنی در فشار […]

 • شیر کشویی وگ
  مشاهده محصول

  شیر کشویی وگ

        شیر کشویی وگ Gate valve Wog شیر کشویی وگ : شیرآلات کشویی وگ یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای کشویی وگ در فشار های […]